• Beech tree in winter 13_neg.10_1999-01

  • Autumn sunset behind beech tree and Videmanette 112_neg.04_1997-11

  • Autumn sunset behind beech tree 112_neg.06_1997-11

  • Copper beech allée near Brockwood Park 42_neg.26_1996-05

  • Allée of Copper Beeches 40_neg.15a_1996-05

  •